Serwisy internetowe

Get to know the scope of the services that we provide.
If you have not found any interesting services for you, write to [email protected]

Aplikacje i serwisy internetowe

Aplikacje internetowe dynamicznie sukcesywnie wypierają oprogramowanie typu desktop (instalowane na komputerach). Zastosowanie oprogramowania "w chmurze" pozwala zasadniczo obniżyć koszty obsługi, infrastruktury, ułatwia wprowadzanie aktualizacji i zapewnia spójność danych. Specjalizujemy się w tworzeniu oraz wdrażaniu dedykowanych aplikacji, tworzymy platrofmy B2B, systemy CRM czy aplikacje sprzedażowe.

 • serwisy o bardzo dużym nasileniu ruchu,
 • aplikacje typu Software as a Service (SAAS),
 • systemy zarządzania treścią,
 • e-commerce.

W czym możemy Ci pomóc?

 • analiza wykonalności,
 • analiza funkcjonalna,
 • dobór rozwiązań i technologii,
 • prototyp funkcjonalny i interakcji (web wireframing),
 • cięcie projektów graficznych HTML/CSS/JS,
 • projektowanie struktur baz danych,
 • programowanie aplikacji w oparciu o technologie Django, Pylons, PHP, Kohana Framework,
 • programowanie baz danych MySQL, PostgreSQL,
 • wdrożenia testowe i produkcyjne,
 • rozwój nowych funkcjonalności,
 • integracje z systemami zewnętrznymi,
 • optymalizacja szybkości ładowania.

Dlaczego my?

 • rozwiązania tworzone w oparciu o sprawdzone framework`i,
 • skalowalność - możliwość dowolnej rozbudowy,
 • możliwość integracji z systemami zewnętrznymi,
 • dostępność na urządzeniach mobilnych.

Systemy zarządzania treścią

System zarządzania treścią to oprogramowanie umożliwiające łatwą edycję zawartości strony internetowej. Edycja odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej. Ze względu na obraną strategię content marketingu, często nasi Klienci wymagają dedykowanych rozwiązań, pozwalających na sprawną aktualizację ich serwisów wizerunkowych. W przypadku rozbudowanych systemów, możemy podzielić zespół edycyjny strony internetowej na grupy z różnym poziomem uprawnień.

W czym możemy Ci pomóc?

 • analiza wykonalności,
 • dobór rozwiązania Open Source lub szytego na miarę,
 • dobór optymalnej technologii,
 • cięcie projektów graficznych HTML/CSS/JS,
 • wdrożenia testowe i produkcyjne,
 • rozwój nowych funkcjonalności,
 • optymalizacja szybkości ładowania,
 • optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych.

Dlaczego my?

 • rozwiązania tworzone w oparciu o sprawdzone framework`i,
 • skalowalność i łatwość rozbudowy,
 • szkolenie z obsługi systemu,
 • wsparcie i obsługa techniczna (helpdesk).

Hosting i obsługa techniczna

Twój biznes w sieci musi być dostępny 24h na dobę, powinien działać szybko niezależnie od czynników zewnętrznych. Zajmiemy się utrzymaniem Twojego projektu, rozwojem, optymalizacją i monitoringiem działania.

 • zapewniamy hosting,
 • dobieramy infrastrukturę,
 • zajmujemy się konfiguracją, monitoringiem, obsługą.

W czym możemy Ci pomóc?

 • obsługa techniczna (help desk),
 • wdrażanie nowych funkcjonalności,
 • uruchomienie i zarządzanie usługami w chmurze (Amazon S3, Oktawave),
 • konfiguracja serwerów, 
 • optymalizacja,
 • monitoring,
 • dedykowany hosting Magento.