Analiza przedwdrożeniowa

Jak dobrze zaplanować wdrożenie
e-commerce?

Analiza przed wdrożeniem e-commerce jest kluczowym etapem prac.
Pozwala dobrze zaplanować projekt, zminimalizować ryzyko, ograniczyć koszt i czas wdrożenia a także poznać firmę, z którą planujesz nawiązać długofalową współpracę.

możliwości marketingowe

Kiedy warto skorzystać z analizy przedwdrożeniowej?

Możesz potrzebować analizy przedwdrożeniowej jeśli jedno z poniższych stwierdzeń opisuje Twoją sytuację:

 

  • Nie wiem, która technologia najlepiej pasuje do mojego projektu.
  • Nie mam zdefiniowanych wymagań technicznych i biznesowych.
  • Nie mam ustalonego budżetu na wdrożenie.
  • Wiem jakie mam problemy w obecnym sklepie, ale nie znam najlepszego sposobu na ich rozwiązanie.
  • Chcę poznać opinię kogoś z zewnątrz mojej organizacji.
  • Chcę zmniejszyć ryzyko projektowe.
  • Chcę dokładnie oszacować koszty wdrożenia.
  • Chcę upewnić się, że projekt zrealizujemy w terminie.

Jakie są główne etapy analizy przedwdrożeniowej?

Poznanie wymagań biznesowych

Zapoznajemy się ze specyfiką projektu, analizujemy potrzeby biznesowe, propozycję wartości, sposób pozyskiwania klientów, kierunki rozwoju a następnie dobieramy narzędzia umożliwiające egzekucję strategi.

Analiza wymagań technicznych

Wykorzystujemy nasze doświadczenie tworząc rekomendacje dotyczące wyboru platformy, architektury, rozszerzeń, funkcji niestandardowych, integracji systemów i migracji danych.

Rekomendowany plan wdrożenia

Przedstawiamy przejrzysty plan projektu z dokładnie oszacowanym zakresem i harmonogramem.
Plan jest dobrany do potrzeb projektu oraz budżetu.

Jakie są korzyści z wykonania analizy przedwdrożeniowej?

Uniknięcie ryzyk

Nasze doświadczenie we wdrażaniu eCommerce pozwoli na zlokalizowanie ryzyk w projekcie. Zlokalizujemy elementy trudne do implementacji, oszacujemy ich czasochłonność i zaproponujemy rozwiązania zastępcze, pozwalające osiągnąć cele biznesowe klienta.

Precyzyjny i jednoznaczny zakres projektu

Precyzyjny zakres projektu stanowiący załącznik do zapytań ofertowych dla firm wdrażających rozwiązania eCommerce. Zakres jest również podstawą do przygotowania Backlogu (listy zadań potrzebnych do realizacji projektu)

Bezpieczny harmonogram prac

Harmonogram pozwalający na skuteczne uruchomienie rekomendowanego zakresu funkcjonalnego wdrożenia z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności zasobów Klienta (organizacyjnych, kadrowych, pieniężnych).

Oszacowanie kosztów planowanego wdrożenia

Na podstawie dobrze sprecyzowanego zakresu projektu oraz dobraniu odpowiednich rozwiązań jesteśmy w stanie przygotować dokładną estymację wdrożenia (czasochłonność oraz koszt).

Jakie technologie dobieramy do potrzeb projektu?

Magento 2

Prowadzimy kompleksowe wdrożenia sklepów internetowych na platformie Magento™, jednej z najbardziej popularnych platform e-commerce.

Shopware 6

Shopware 6 to szybko rozwijający się, nowoczesny system sklepowy stający się bezpośrednią konkurencją dla Magento 2. Wraz z wdrożeniem Shopware otrzymasz wszystkie narzędzia do efektywnej sprzedaży i zarządzania produktami w jednym miejscu.

PimCore

Systemy PIM mają za zadanie pomagać w klasyfikacji produktów, uporządkowaniu nazw, opisów, zdjęć, promocji i wszystkich innych danych o produktach. Ponadto pomagają w porządkowaniu danych pozyskanych z różnych źródeł oraz w przekazywaniu ich na różne kanały dystrybucji.

PWA Vue Storefront

Technologia PWA to skrót od wyrazów Progressive Web App. Jej celem jest zapewnienie najszybszego i najwygodniejszego odbioru serwisów internetowych przez wszystkie urządzenia (telefon, komputer), a także bez względu na jakość połączenia z internetem.

Z kogo składa się zespół wykonujący analizę?

Project Manager

Project Manager jest odpowiedzialny za zebranie wymagań, doradztwo i koordynacje prac podczas wykonywania analizy przedwdrożeniowej.

Senior e-commerce developer

Doświadczony, komunikatywny oraz certyfikowany developer zajmuje się przeanalizowaniem wykonywalności założeń projektu na wybranej platformie wraz z potencjalną listą rozszerzeń.

DevOps

Administrator serwerowy przygotuje rekomendacje dotyczące infrastruktury serwerowej w celu zapewnienia stabilnej pracy platformy e-commerce.

Product Owner - Klient

Klient występuje w roli product ownera, wymagamy przeznaczenia kilkunastu godzin tygodniowo na współpracę z zespołem w celu przekazania wymagań.

Czy Twój projekt wymaga analizy?

Wyślij wiadomość i porozmawiajmy na temat Twojego projektu jeszcze dzisiaj!

Kontakt