Audyt dostępności

Audyt dostępności sklepu internetowego

W Polsce liczba osób niepełnosprawnych według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2021 r. wynosiła ponad 14%. Jest to bardzo duża grupa odbiorców oraz szansa na dostarczenie produktów e-commerce do ludzi, którzy tego potrzebują. Audyt dostępności pozwoli kompleksowo przeanalizować sklep internetowy pod kątem zgodności z zasadami dostępności cyfrowej.

  Aurora Creation sp. z o.o. wymaga powyższych danych w celu procesowania zapytania i udzielania informacji na temat swoich usług. Wszelkie informacje na temat przetważania danych znajdziesz na podstronie Polityka prywatności.

  Czym jest WCAG?

  WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines (Wytyczne Dostępności Treści Internetowych), to zbiór międzynarodowych standardów, określających jak tworzyć strony internetowe i aplikacje, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dostępność cyfrowa to kwestia prawa, ale także etyki i włączenia społecznego. Strony zgodne z WCAG nie tylko spełniają wymogi prawne, ale przede wszystkim zapewniają równy dostęp do informacji dla wszystkich.

  Jakie są korzyści wykonania audytu dostępności?

  Poprawa wizerunku firmy

  Pokaż, że dbasz o wszystkich swoich klientów i budujesz pozytywny wizerunek marki.

  Zwiększenie sprzedaży

  Dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów, w tym osób z niepełnosprawnościami, które stanowią znaczącą część populacji.

  Spełnianie obowiązków prawnych

  Zgodnie z Unijną Dyrektywą 2019/882 (inaczej Europejski Akt Dostępności) sektor e-commerce będzie zobowiązany do spełnienia standardu WCAG 2.1 na poziomie AA od 28 czerwca 2025 roku.

  Zyskanie przewagi nad konkurencją

  Wyróżnij się na tle konkurencji, oferując dostępny i przyjazny dla wszystkich sklep internetowy.

  Audyt dostępności to kompleksowy proces, który obejmuje:

  1. Analizę sklepu e-commerce: Przejście przez każdą stronę i dokładna analiza, czy spełnia ona wymagania dostępności określone w WCAG.
  2. Identyfikacje problemów: Wskazanie wszystkich problemów związanych z dostępnością, takich jak brak alternatywnych opisów dla multimediów, nieprawidłowe oznaczenia elementów, brak kontrastu itp.
  3. Zalecenia: Opracowanie gotowych rozwiązań potrzebnych do spełnienia wymagań dostępności.
  4. Raportowanie: Przygotowanie raportu zawierającego wszystkie znalezione problemy oraz zalecenia dotyczące poprawy dostępności, który zostanie udostępniony interesariuszom.

  FAQ

  Czy audyt można przeprowadzić na każdym sklepie?

  Tak, platorma e-commerce nie ma tutaj znaczenia.

  Jaki jest cel audytu?

  Celem audytu jest identyfikacja niezgodności z wytycznymi WCAG i potencjalnych problemów dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą wpływać na samo użytkowanie, jak i konwersje.

  Co otrzymam po przeprowadzonym audycie dostępności?

  Produktem końcowym audytu jest dokument, który szczegółowo opisuje błędy oraz zawiera rekomendacje potrzebne do spełnienia zaleceń WCAG 2.1 na poziomie AA.

  Co zrobić po wykonanym audycie?

  Należy przeanalizować wyniki raportu i wprowadzić zalecane poprawki, które obejmują dostosowanie kodu źródłowego, zmiany w interfejsie użytkownika oraz modyfikacje treści.

  Czym są poziomy zgodności WCAG?

  WCAG składa się z 3 poziomów zgodności: A, AA i AAA.
  Poziom AA jest powszechnie zalecanym standardem dostępności i jest przyjęty jako standard globalny. Obejmuje on bardziej zaawansowane kryteria dostępności niż poziom A, ale jest mniej rygorystyczny niż poziom AAA, który stanowi najwyższy poziom zgodności i jest przeznaczony dla oprogramowania dedykowanego dla osób niepełnosprawnych.

  Czy w ramach audytu nanosicie zmiany?

  Audyt dostępności to pierwszy krok, pozwala on na identyfikację niezgodności, ale nie obejmuje wprowadzenia poprawek.
  Jeśli chcesz dostosować swoje e-commerce do wymagań WCAG, zachęcamy do kontaktu z nami.
  Jesteśmy gotowi pomóc we wprowadzeniu zaleceń, aby zapewnić pełną zgodność z normami dostępności.

  Czy Twój sklep potrzebuje audytu?

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w kolejnym dniu roboczym!

   Aurora Creation sp. z o.o. wymaga powyższych danych w celu procesowania zapytania i udzielania informacji na temat swoich usług. Wszelkie informacje na temat przetważania danych znajdziesz na podstronie Polityka prywatności.