Audyt techniczny sklepu internetowego Magento

Czym jest audyt techniczny sklepu?

Audyt techniczny sklepu internetowego to szczegółowa i dogłębna analiza poszczególnych elementów projektu.

Celem audytu jest zbiór, systematyzacja, analiza i kompleksowa ocena jakości aktualnie wykorzystanych rozwiązań w sklepie. Zawiera on ocenę stanu faktycznego, przedstawia rozwiązania, jakie należy zastosować, aby wyeliminować zauważone nieprawidłowości oraz zawiera wstępną estymację czasu na naprawę usterek i optymalizację.

Audyt pozwala także odpowiedzieć na szereg ważnych pytań z punktu widzenia funkcjonowania sklepu. Sprawdzimy, czy strona odpowiednio szybko się ładuje, czy wyświetla się poprawnie na urządzeniach mobilnych oraz jak wygląda kwestia zabezpieczeń.

Kiedy warto przeprowadzić audyt sklepu Magento?

Biorąc pod uwagę obecny rozwój technologiczny oraz jak silna jest dziś konkurencja w branży, zaleca się przeprowadzenie szczegółowego audytu sklepu internetowego raz na 2- 3 lata. Warto wykonać audyt, jeśli:

  • wdrażasz nowy sklep lub masz obawy o jakość aktualnego wdrożenia
  • masz problem z wydajnością, strona długo nie odpowiada
  • Twoi klienci często zgłaszają awarie i braki dostępności sklepu
  • zauważasz dużą ilość zainstalowanych i niewykorzystywanych modułów obciążających sklep
  • chcesz mieć pewność, że Twoi klienci będą mieli bezproblemowe zakupy
  • podejrzewasz pojawienie się luk bezpieczeństwa w kodzie sklepu
  • widzisz, że nieprawidłowo wyświetlają się elementy w sklepie
  • tracisz dużo czasu przez występujące problemy w zainstalowanych rozszerzeniach oraz istniejących integracjach

Jakie są etapy audytu sklepu Magento?

Zebranie informacji i zapoznanie się z projektem

Aby rozpocząć audyt sklepu internetowego, najpierw potrzebujemy dostępu do Twojego panelu administracyjnego Magento, serwera, Google Analytics, kodu źródłowego. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich Twoich informacji, podpisując NDA. Dokładną listę dostępów przedstawimy Ci na pierwszym spotkaniu.

Konfiguracja środowiska lokalnego

Pierwszym krokiem jest stworzenie kopii produkcyjnej sklepu i zainstalowanie środowiska lokalnego, które będzie poddawane analizie.

Audyt serwera

Celem zadania jest weryfikacja lokalizacji /alokacji serwera (czy lokalizacja jest odpowiednio dobrana do rynku). Sprawdzony zostanie czas odpowiedzi serwera, czy wstępują błędy w logach oraz konfiguracja i aktualność wersji oprogramowania.

Audyt bezpieczeństwa

W ramach zadania sprawdzimy aktualność wersji używanego Magento 2 oraz status instalacji niezbędnych łatek bezpieczeństwa. Zweryfikujemy sklep pod względem zainstalowania złośliwego oprogramowania.

Audyt stanu technicznego sklepu oraz kodu

Audyt zaczynamy od zagłębienia się w kod sklepu internetowego, ponieważ jest on podstawą każdej witryny. Zapoznamy się z listą modułów zewnętrznych oraz dedykowanych sklepowi.

Audyt użyteczności

Sprawdzimy, czy sklep jest mobile friendly, a także czy zawiera błędy funkcjonalne.

Podstawowe błędy techniczne

Zweryfikujemy sklep pod kątem występujących błędnych stron 404, najwolniejszych stron, niepoprawnych przekierowań oraz wielkości i użytego formatu grafik.

Wydajność

W ramach zadania sprawdzimy tryb pracy Magento. Zweryfikujemy użycie Cache, połączenia CSS/JS, błędy JS w konsoli. Sprawdzimy szybkość względem konkurencji.

Dostarczenie raportu

W wyniku audytu otrzymasz dokument zawierający opis występujących błędów wraz z ich wagą, czasochłonnością, kosztem naprawy oraz wnioski i rekomendacje.

Jakie są korzyści z wykonania audytu sklepu?

Weryfikacja jakości kodu

Nasze doświadczenie we wdrażaniu Magento pozwoli na zlokalizowanie błędów, uchybień i słabych punktów powstałych podczas wdrożenia.

Ikona przedstawiająca wzrost

Ustalenie drogi do sprawnego działania sklepu

Przygotowana przez nas lista sugestii pomoże określić przewidywany plan na uzyskanie stabilnego działania sklepu.

Ikona przedstawiająca narzędzie

Ocena infrastruktury technicznej

Wynikiem audytu jest również rekomendacja co do oprogramowania, zasobów oraz konfiguracji infrastruktury serwerowej do utrzymania Magento.

Oszacowanie kosztów naprawy

Na podstawie audytu przygotujemy estymacje wraz z czasochłonnością naprawy.

Chcesz zobaczyć przykładowy audyt? Napisz do nas

Kontakt

Zespół projektowy

Project Manager

Project Manager jest odpowiedzialny za zebranie wymagań, doradztwo i koordynacje prac podczas wykonywania audytu.

Senior e-commerce developer

Doświadczony, komunikatywny oraz certyfikowany Magento Developer zajmuje się przeanalizowaniem praktyk programistycznych zastosowanych w sklepie.

DevOps

Administrator serwerowy przygotuje rekomendacje dotyczące infrastruktury serwerowej w celu zapewnienia stabilnej pracy platformy e-commerce.

Product Owner - Klient

Klient występuje w roli product ownera, liczymy na współpracę z zespołem w celu przekazania niezbędnych dostępów.

(FAQ) Najczęściej zadawane pytania

Jak przygotować się do audytu sklepu internetowego?

Nie należy specjalnie przygotowywać się do audytu e-commerce. Przyślemy listę potrzebnych dostępów.

Jaka jest cena audytu sklepu?

Wszystko zależy od tego, jak szczegółowy ma być audyt. Podstawowy audyt to koszt 3 600 zł netto.  Kompleksowy audyt wyceniany jest indywidulanie.

Jak długo trwa audyt?

Na audyt sklepu internetowego zwykle czeka się około 2 tygodni od momentu przekazania dostępów.

Co dostanę w wyniku audytu sklepu Magento?

Wynikiem audytu jest dokument, który zawiera aktualny stan sklepu, wraz z wnioskami oraz zaleceniami do dalszych działań.

Kiedy będą widoczne efekty wykonanego audytu?

Audyt daje wskazówki i porady, ale tylko od Ciebie zależy, które z nich wprowadzisz w życie oraz w jakim czasie.

Co zrobić po wykonanym audycie sklepu Magento?

W zależności od wyników audytu należy przeanalizować wskazane błędy, przemyśleć zaproponowane rozwiązania i nadać im priorytety. Wiele zależy od posiadanego przez firmę budżetu. Wskazanym błędom zostanie nadana waga oraz czasochłonność naprawy. Niektóre zmiany mogą być kosztowne, ale niezbędne. Inne, choć wydają się kosmetyczne, są w stanie przynieść znaczące korzyści w funkcjonowaniu platformy.

Czy w ramach audytu naprawiacie błędy?

Audyt obejmuje wyłącznie usługę doradczą. Rozumiemy jednak, że klientom trudno jest samodzielnie naprawić błędy, dlatego z przyjemnością pomożemy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Czy Twój sklep wymaga audytu?

Wyślij wiadomość i porozmawiajmy na temat Twojego sklepu jeszcze dzisiaj!

Kontakt