image 49

Co nowego w Adobe Commerce i Magento Open Source w wersji 2.4.4?

Magento Handbook

18 października 2021 roku przedstawiono pierwszą wersję Beta 1 dla klientów platformy Adobe Commerce w wersji 2.4.4, do której dostęp mieli jedynie uczestnicy programu “Adobe Commerce Beta”. Niespełna po pięciu miesiącach (czyli tuż po wersji Beta 4) w dniu 12 kwietnia 2022 roku pojawia się oficjalna, ogólnodostępna wersja. Tym razem wersja 2.4.4 platformy dostępna jest zarówno dla klientów Adobe Commerce, jak i Magento Open Source. Tak długi okres rozwoju platformy w wersji Beta pozwolił deweloperom oraz sprzedawcom na zapoznanie się ze zmianami w kodzie i odpowiednie przygotowanie do wdrożenia najnowszych zmian.

Szczegółowy zapis zmian dotyczący wersji platformy eCommerce w wersji 2.4.4 zawiera ponad 250 wpisów – nowych funkcjonalności, ulepszeń wydajności, oraz drobnych poprawek, które zostały zawarte w najnowszej aktualizacji.

W tym artykule dowiesz się o:

 • Nowych ulepszeniach w Magento 2.4.4
 • Poprawkach w Magento Open Source 2.3.7-p3, oraz 2.4.3-p2 oraz Magento Commerce
 • Dlaczego warto wykonać aktualizację

Oto część zmian, jakie mogą dostrzec użytkownicy po aktualizacji swojej platformy do najnowszej wersji:

Obsługa PHP 8.1

Prawdopodobnie największą, najbardziej wyczekiwaną zmianą jest uruchomienie wsparcia dla PHP 8.1. Najnowsza wersja PHP niesie za sobą nowe funkcje oraz ulepszenia wydajności. Wprowadzając najnowszą wersję platformy zakończone zostaje wsparcie dla PHP 7.3.

Wsparcie dla OpenSearch 1.2 oraz Elasticsearch 7.16

Magento 2.4.4 zapewnia wsparcie dla ElasticSearch 7.16, oraz OpenSearch 1.2. Najnowsza wersja platformy Magento umożliwia korzystanie z obu mechanizmów wyszukiwania w środowiskach lokalnych, zaś wszyscy użytkownicy korzystający z Magento 2.4.4 hostowanego w chmurze muszą korzystać z rozwiązania OpenSearch.

Wyłączenie rozszerzeń dołączonych od dostawców (VBE – Vendor Bundled Extensions) z kodu źródłowego

Usunięte zostały moduły, które nie są konieczne do uruchomienia podstawowej instancji Magento 2, takie jak Amazon Pay, Klarna, czy Yotpo, co uczyniło rdzeń aplikacji znacznie lżejszym. Adobe pozostawiło jedynie rozszerzenie należące do PayPal – moduł Braintree, zaś osoby, które zamierzają korzystać z usuniętych rozszerzeń dokumentacja Magento 2.4.4 odsyła do Magento Marketplace, gdzie znajdują się moduły w najnowszych wersjach, bezpośrednio od dostawców.

Wsparcie dla PWA Studio v12.3.0 w Adobe Commerce 2.4.4

Najnowsza wersja platformy Adobe Commerce zapewnia kompatybilność z PWA Studio v.12.3.0, co obejmuje między innymi obsługę reCaptcha, optymalizację treści Kreatora stron, oraz spersonalizowane treści.

Funkcja AsyncOrder w Adobe Commerce 2.4.4

Wersja platformy Adobe Commerce w ostatnich zmianach dostarcza również aktualizację funkcji AsyncOrder, która dzięki ostatnim zmianom jest w stanie przetworzyć nawet 60 000 zamówień na godzinę. Poprzednia wersja poprzez tzw. “wąskie gardło” dla sprzedaży błyskawicznej mogła przetwarzać jedynie 10 000 zamówień na godzinę. Nowa funkcjonalność pozwala na skalowanie liczby konsumentów w pojedynczej instancji platformy.

Najnowsza aktualizacja do wersji 2.4.4 platformy eCommerce od firmy Adobe oferuje wiele ulepszeń, poprawę wydajności i bezpieczeństwa dla sklepów internetowych. Wśród wyżej wspomnianych możemy wyróżnić:

Bezpieczeństwo

 • Identyfikatory sesji nie są przechowywane w bazie danych Magento.
 • Szyfrowanie tokenów dostępu OAuth i tokenów resetowania hasła w bazie danych.
 • Obsługa Google reCAPTCHA dla kodów i kuponów w Magento.
 • Bezpieczne adresy (HTTPS) są domyślnie włączone w dla witryny oraz panelu administracyjnego.
 • Dodano mechanizm ograniczenia rozmiaru i liczby zasobów, których może zażądać użytkownik za pośrednictwem internetowego interfejsu API, oraz możliwość zastąpienia wartości domyślnych w poszczególnych modułach.
 • Swagger jest domyślnie wyłączony, gdy platforma jest w trybie produkcyjnym.

Ulepszenia platformy

 • Wszystkie biblioteki i zależności są kompatybilne z PHP 8.1.
 • Obsługa Elasticsearch 7.16 i OpenSearch 1.2.
 • Biblioteka JQuery zostaje zaktualizowana do wersji 3.6.
 • Biblioteka Jquery-ui zaktualizowana do wersji 1.13.0.
 • Biblioteka RequireJS została zaktualizowana do najnowszej wersji v2.3.6.
 • Najnowsza wersja Magento obsługuje TinyMCE 5.8.1. TinyMCE 4 zostało usunięte z kodu źródłowego.
 • PHPUnit zaktualizowany do najnowszej wersji tj. 9.5.x, zaś testy, oraz ich frameworki uaktualnione w celu kompatybilności.
 • Większość zależności projektu Laminas zostało zaktualizowanych do najnowszych wersji zgodnych z PHP 8.1, zaś trzy zależności zostały usunięte z kodu źródłowego, aby zmniejszyć liczbę zależności.
 • Kreator stron zyskał opcję dodania tekstu alternatywnego (alt_text) do obrazów.

Zmiany związane z GraphQL

 • Biblioteka GraphQL od webonyx została zaktualizowana do wersji 14.9.
 • Znacznie poprawiono wydajność operacji, jednocześnie skracając ich czas między innymi poprzez poprawę działania metody collectQuoteTotals(), która obecnie wywoływana jest tylko raz podczas żądania GraphQL.
 • Ustawienia konfiguracyjne dla metod płatności “Zero Subtotal Checkout”, oraz “Check/Money Order” są teraz zwracane poprzez zapytanie storeConfig.
 • Poprawiono mechanizm tłumaczeń dla sklepów wielojęzycznych (multi-language stores) witryn posiadających wiele witryn (multi-site) – zwracane są przetłumaczone łańcuchy w oparciu o wskazany zakres.
 • Wprowadzono New Relic – opisowe nazwy transakcji, co ułatwia debugowanie.

Ulepszenia wydajności i skalowalności

 • Usprawniono operacje koszyka i procesy walidacji zamówień.
 • Duplikaty plików CSV nie są zapisywane podczas wielokrotnego importu tego samego pliku.
 • Poprawiono czas wczytywania listy modułów.
 • Zoptymalizowano zużycie pamięci podczas eksportu produktów.

Ulepszenia płatności PayPal

 • Dodano możliwość obsługi płatności PayPal Venmo.
 • Opcja “Pay later” została dodana z uwzględnieniem lokalizacji kupującego, zamiast lokalizacji sprzedawcy.
 • Możliwość ustawienia kraju klienta podczas testów dostępnych w trybie testowym (Sandbox).
 • Dodano komunikaty na stronie kasy do opcji “Pay later”

Aktualizacje ułatwień dostępu

 • Naprawiono problemy z dostępnością nawigacji na stronach koszyka i kasy.
 • Umożliwiono odczyt czytnikiem ekranowym wszystkich istotnych elementów formularzy na stronach produktu.
 • Poprawiono kontrast i czytelność elementów witryny, zmieniono położenie części przycisków, dzięki czemu nawigacja na stronach koszyka i kasy stała się łatwiejsza.

Rozwiązano również setki innych, znanych z poprzednich wersji platformy błędów i problemów w bazowym kodzie platformy.

Poprawki 2.3.7-p3, oraz 2.4.3-p2 dla Magento Open Source, oraz Adobe Commerce

Dla posiadaczy platformy w wersji 2.3.7, lub 2.4.3, ważną zalecaną przez firmę Adobe czynnością w przypadku braku zainteresowania aktualizacją platformy do najnowszej wersji jest instalacja poprawki usuwającej krytyczną lukę w zabezpieczeniach. Według definicji podanej przez wydawcę oprogramowania jest to luka, której wykorzystanie umożliwiłoby wykonanie złośliwego kodu natywnego, potencjalnie bez wiedzy użytkownika.

Szczegółowe informacje dotyczące wydania powyższych łatek znajdziecie w informacjach o wydaniu dla platformy w wersji 2.3.7:

https://devdocs.magento.com/guides/v2.3/release-notes/2-3-7-p3.html
oraz 2.4.3:
https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/release-notes/2-4-3-p2.html

Podsumowując:

Wymienione tu zmiany to zaledwie mała część tego, co niesie ze sobą aktualizacja naszej platformy do wersji 2.4.4.

Szczegółowe zmiany dostępne są w informacjach o wydaniu dla: Magento Open Source 2.4.4 (url:https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/release-notes/commerce-2-4-4.html)

Wersja Adobe Commerce 2.4.4 zawiera również wiele ulepszeń skalowalności i wydajności, które nie zostały zawarte w aktualizacji platformy Magento Open Source 2.4.4. O różnicach i szczegółach tych zmian możemy przeczytać w dokumentacji ostatnich zmian platformy Adobe Commerce.

Aktualizacja naszej platformy eCommerce do najnowszej wersji ma kluczowe znaczenie dla naszej witryny w kwestiach funkcjonalności, integracji z innymi platformami, oraz cyberbezpieczeństwa. Zawsze aktualna wersja platformy gwarantuje nam:

 • Szybszy dostęp do innowacyjnych funkcji,
 • Łatwiejszą konserwację i modernizację,
 • Ciągłą elastyczność i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb biznesowych,
 • Znaczący wzrost wydajności i skalowalności,
 • Sprawniejszą pracę i lepsze narzędzia dla programistów.

Informacja o ostatniej aktualizacji jest szczególnie ważna dla klientów korzystających z wersji 2.3.X platformy, ponieważ od dnia 8 września 2022 r. nie będą już otrzymywać wsparcia. Brak nowych aktualizacji i poprawek może ponieść za sobą poważne konsekwencje, gdyż wszelkie luki wykryte przez cyberprzestępców pozostaną łatwe do wykorzystania. Aktualizacja platformy do najnowszej wersji to najprostszy i z reguły najbardziej skuteczny sposób zapobiegania cyberatakom na naszą witrynę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.