Analiza przedwdrożeniowa

Czy analiza przedwdrożeniowa sklepu pozwoli zaoszczędzić część budżetu?

E-commerce

Czy w idealnym świecie można uniknąć projektów, które zjadają za duże pokłady finansowe lub finalnie nie spełniają oczekiwań klientów? Niedoceniana na naszym rynku analiza przedwdrożeniowa daje szanse na zniwelowanie w pewnym stopniu bolączek przedsiębiorców przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych nowych produktów digitalowych. 

Analiza przedwdrożeniowa jest niezwykle istotnym etapem w procesie wdrożenia systemu e-commerce. Polega ona na dokładnym zbadaniu potrzeb klienta, zbieraniu informacji dotyczących procesów biznesowych oraz definiowaniu funkcjonalności systemu. Wszystko po to, by zaplanować i przygotować się na skuteczne wdrożenie projektu.

Czym jest analiza przedwdrożeniowa?

Analiza przedwdrożeniowa to szczegółowe badanie i zrozumienie wymagań klienta w celu dostosowania systemu e-commerce do jego indywidualnych potrzeb. Jest to proces, który pozwala na określenie zakresu projektu IT, wycenę oraz ustalenie harmonogramu prac. W ramach analizy przedwdrożeniowej powstaje dokument biznesowy, który jest podstawą dla dalszych etapów wdrożenia.

Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej krok po kroku?

1. Zapytanie ofertowe i ustalenie zakresu prac

Pierwszym krokiem jest zebranie informacji o firmie, jej potrzebach oraz oczekiwaniach co do nowego systemu. Na podstawie tych informacji można przygotować szacunkową ofertę oraz ustalić zakres przyszłych prac.

2. Przeprowadzenie analizy biznesowej

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badania biznesowego. Polega ono na dogłębnym zrozumieniu procesów zachodzących w firmie oraz identyfikacji obszarów, które mogą być wspierane przez nowy system. W tym etapie najważniejsze jest zbieranie informacji od wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz uwzględnienie ich potrzeb.

Analizowanie tego obszaru pozwala także na identyfikację ewentualnych problemów i wyzwań, które mogą pojawić się w trakcie wdrażania e-commerce. Takie działanie daje agencji możliwość na wcześniejsze przygotowanie się i znalezienie rozwiązań odpowiednich dla danej firmy.

Praca na warsztacie.
Źródło: unsplash.com/@jasongoodman_youxventures

3. Określenie funkcjonalności systemu

Na podstawie przeprowadzonej analizy biznesowej można przystąpić do określenia funkcjonalności systemu. Właśnie w tym etapie definiuje się, jakie konkretne moduły czy rozwiązania technologiczne będą niezbędne w danym systemie. Wsparcie zespołu programistycznego oraz Project Managera jest tutaj niezwykle istotne, aby znaleźć optymalne rozwiązania dla klienta.

4. Planowanie i ustalanie harmonogramu prac

Na tym etapie określa się, jakie zadania będą miały miejsce, w jakiej kolejności oraz jakie zależności między nimi występują. Pozwala to na zoptymalizowanie procesu wdrożenia oraz precyzyjne określenie czasu trwania poszczególnych etapów.

Harmonogram prac.
Źródło: unsplash.com/@windows

5. Wycena i budżet projektu

W oparciu o zaplanowane funkcjonalności, zakres prac i harmonogram zespół przygotowuje dokładną wycenę, która uwzględnia zarówno koszty programistów, jak i dodatkowych zasobów, które są potrzebne do przeprowadzenia finalnego projektu.

6. Podsumowanie analizy przedwdrożeniowej

Klient otrzymuje dokładną dokumentację biznesową, która określa wszystkie ustalone wcześniej kwestie dotyczące funkcjonalnego zakresu projektu, harmonogramu prac oraz wyceny. Dzięki analizie przedwdrożeniowej można mieć pełen obraz przyszłego wdrożenia i rozpocząć realizację projektu e-commerce.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę przed rozpoczęciem wdrożenia?

Nowy sklep online z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, prostym panelem obsługi oraz intuicyjnym zarządzaniem asortymentem brzmi jak marzenie, które może spełnić wdrożenie nowego systemu, czy przejście na inną platformę. Ważne jest, by wykonać tak istotną zmianę z największą rozwagą, dzięki analizie przedwdrożeniowej zdefiniujesz swoje cele, sprawdzisz, który element Twojego sklepu działa świetnie, a co warto poprawić. Wejdziesz w posiadanie dokumentu, w którym zawarte będą krok po kroku etapy przeprowadzające poprawne wdrożenie nowego e-commerce. Bezwzględnie ważna jest świadomość przedsiębiorstwa o tym jak będzie przebiegał tak duży i kosztowny projekt.

Jesteś ciekawy, jak wygląda taka analiza, napisz do nas już teraz!