aktualizacja magento

Aktualizacja Magento Open Source 2.4.5 – jakie zmiany przyniosła nowa wersja aplikacji?

Magento Handbook

Oficjalna, najnowsza wersja platform Magento Open Source 2.4.5 oraz Adobe Commerce 2.4.5 pojawiła się 09 sierpnia 2022 roku, zaś 11 października wprowadzono oficjalne poprawki do aplikacji w łatce p1.

Z każdą nadchodzącą aktualizacją platformy e-Commerce warto pamiętać o kończącym się wsparciu dla poprzednich wersji:

 • Wsparcie dla linii wydań 2.3 zakończyło się 8 września 2022 r.
 • Wsparcie dla linii wydań 2.4.0-2.4.3 kończy się 28 listopada 2022 r.

O tym, jakie korzyści niesie za sobą aktualizacja platformy e-Commerce do najnowszej wersji można przeczytać w podsumowaniu artykułu o wydaniu Magento Open Source w wersji 2.4.4 znajdującej się pod tym linkiem.

Co zawiera najnowsza aktualizacja Magento Open Source 2.4.5 w skrócie:

 • Ponad 290 poprawek jakości,
 • Około 20 poprawek bezpieczeństwa,
 • Dodano możliwość płatności za pomocą usługi Apple Pay,
 • Zapewniono kompatybilność z Page Builder v.1.7.2, PWA Studio v.12.5.x, Composer 2.2, jQueryUI 1.13.1,
 • Kompatybilność z Google Analytics 4 dzięki integracji Google Tag,
 • Poprawa ułatwień dostępu, oraz wydajności GraphQL.

Przyjrzyjmy się bliżej aktualizacji:

Jakie poprawki bezpieczeństwa zawiera Magento 2.4.5?

Do ulepszeń bezpieczeństwa można zaliczyć aż 20 poprawek wprowadzonych w najnowszej wersji, a są to między innymi:

 • Obsługa Google reCAPTCHA została dodana do formularzy tworzenia nowego konta, udostępniania listy życzeń oraz karty podarunkowej,
 • Inwentarz został uwzględniony w ACL (Access Control List),
 • Ulepszono zabezpieczenia szablonów zasobów reklamowych,
 • Filtr złośliwego kodu (MaliciousCode) został zaktualizowany tak, aby korzystał z biblioteki HTMLPurifier.

Poprawki te zostały również zawarte w łatkach: p1 dla Magento Open Source 2.4.4 oraz p4 dla Magento Open Source 2.3.7.

Patch p1 opublikowany 11 października 2022 roku dla platform Magento Open Source 2.4.5 oraz Adobe Commerce 2.4.5 zawiera pięć kolejnych łatek bezpieczeństwa, zaś szczegółowy opis i instrukcję instalacji znajdziesz pod tym linkiem.

Co zmieniło się w kwestii ułatwień dostępu?

Zmodyfikowano ułatwienia dostępu wzbogacając platformę o nowe funkcjonalności. Takie rozwiązanie przyniesie korzyści szczególnie dla użytkowników korzystających z czytników ekranu. Najnowsza wersja platformy poinformuje użytkownika o podsumowaniu wyników wyszukiwania oraz przekaże informację o załadowaniu nowego widoku strony. Do poprawy ułatwień dostępu można zaliczyć także poprawę kontrastu i dostępności klawiatury.

Jak zmienił się silnik platformy?

 • Kompatybilność z Composer 2.2,
 • Kompatybilność z TinyMCE 5.10.2,
 • Zaktualizowano schemat integracji z DHL z wersji 6.0 do wersji 6.2,
 • Biblioteka jquery/jquery-cookie została zamieniona na js-cookie/js-cookie,
 • Nieaktualne biblioteki JavaScript zostały zaktualizowane do najnowszych wersji, zaś nieaktualne zależności usunięte.

Zaktualizowano również około 20 zależności w Composer do najnowszych wersji, między innymi:

 • webonyx/graphql-php (14.11.6)
 • phpmd/phpmd (^2.12.0)
 • phpstan/phpstan (^1.5.7)
 • phpunit/phpunit (~9.5.20)
 • php-cs-fixer (^3.4.0)

Pełną listę zaktualizowanych i usuniętych zależności można znaleźć pod tym linkiem.

Jakie zmiany wprowadzono w GraphQL?

 • Zauważalnie szybsza przebudowa schematu GraphQL podczas wdrażania lub zmiany atrybutów w środowisku produkcyjnym – zarówno dla programistów, administratorów aplikacji oraz klientów.
 • Dodano możliwość wykorzystania czasu lub daty ważności tokenów autoryzacyjnych, poprzez użycie JSON Web Tokens (JWT) w API GraphQL,
 • Dzięki poleceniu bin/magento config:set graphql/session/disable 1 można całkowicie wyłączyć tworzenie się “cookies” dla wszystkich operacji GraphQL,
 • Użycie sesji zostało usunięte z nagłówków HTTP w GraphQL, takich jak sklep, klient lub waluta.

Jakie zmiany przynosi najnowsza aktualizacja dla PWA Studio?

Najnowsza wersja Magento Open Source zapewnia kompatybilność platformy z PWA Studio w wersji v.12.5.x, w związku z czym platforma zyskuje nowe możliwości:

 • Informacje o zachowaniach kupujących są gromadzone w PWA Studio dla usług analityki internetowej. Sprzedawcy mogą teraz subskrybować i rozszerzać tą funkcjonalność zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Zarządzający platformą mogą nadzorować usługi z poziomu Administratora (Google Tag Manager).

Pełną listę zmian i nowych funkcjonalności najnowszej wersji PWA Studio można znaleźć w oficjalnym projekcie: magento/pwa-studio.

Nowości w kreatorze stron:

Najnowsza wersja platformy otrzymała integrację z najnowszą wersją Page Buildera (v.1.7.2). Razem z tą zmianą poprawiono układ kolumn – są one obecnie widoczne w podglądzie, co pozwala użytkownikom na przejrzystszy widok zmian. Aktualizacja dotyczy również samej zmiany rozmiaru kolumny, gdzie zaimplementowana została funkcjonalność zawijania wierszy.

Co zmieniło się w płatnościach?

Ostatnia aktualizacja wprowadziła dużą zmianę w zakresie płatności. Sprzedawcy korzystający z usług płatności w swojej platformie e-Commerce mogą dokonywać transakcji przy użyciu usługi Apple Pay, dzięki zaimplementowaniu jej w kodzie źródłowym aplikacji. Metoda ta nie wymaga od kupującego podawania danych karty kredytowej lub debetowej, zaś transakcji można dokonać dzięki widgetom umieszczonym między innymi: w widoku szczegółów produktu, mini-koszyku, koszyku oraz przechodzeniu przez kolejne kroki kasy sklepowej.

Zmiany płatności objęły również PayPal oraz Braintree:

 • Sprzedawcy w Hiszpanii i we Włoszech mogą od teraz oferować kupującym usługę PayPal Pay Later,
 • Administrator sklepu może teraz wyświetlić podgląd przycisków “PayPal”, “Credit” oraz “Pay Later” w panelu administracyjnym.
 • Firma Braintree usunęła ochronę przed oszustwami KNOUNT.
 • Opcja “Zawsze żądaj 3DS” została dodana do administratora.

Aktualizacja wprowadziła setki zmian w bazowym kodzie aplikacji, dotyczących problemów zgłoszonych przez użytkowników w poprzednich wersjach. Pełną listę tych problemów można znaleźć tutaj.

Najważniejsze zmiany w Adobe Commerce

W aktualizacji płatnej wersji platformy – projekcie Adobe Commerce 2.4.5 znalazło się ponad 400 poprawek jakości. Duże zmiany pojawiły w kwestii wydajności i skalowalności aplikacji – między innymi poprzez redukcję ilości rekordów tworzonych w indexie cen, poprzez zmniejszenie mnożenia eSKU w katalogach udostępnionych, co znacznie zmniejszyło ilość czasu potrzebnego na indexowanie.

Pośród najważniejszych zmian można wymienić również poniższe:

 • Możliwość integracji z platformą Adobe IMS, co umożliwia administratorom platformy Adobe Commerce logowanie do panelu administracyjnego z wykorzystaniem Adobe ID,
 • Klienci mogą od teraz elektronicznie podpisywać niestandardowe dokumenty (takie jak: warunki lub umowy zakupu), podczas realizacji transakcji dzięki Adobe Sign,
 • Usługa Live search rozpoznaje ceny, które zostały ustawione dla określonej grupy klientów lub katalogu udostępnionego, a także umożliwia przydział produktów do grup klientów,
 • Zmodyfikowany został wygląd Panelu Administracyjnego platformy, aby dostosować go do strategii marki Adobe, uwzględniając nagłówek, stopkę czy elementy nawigacji,
 • Aktualizacja wprowadza również szereg zmian w Upgrade Compatibility Tool.

Szczegółowe informacje o wydaniu:

Magento Open Source 2.4.5
Adobe Commerce 2.4.5

Informacje o wydaniu dla poprawki p1 dla Magento Open Source oraz Adobe Commerce 2.4.5 znajdują się tutaj.

Wszelkie nowe aktualnienia Adobe Commerce oraz Magento Open Source wydawane są według harmonogramu wydań. Najbliższą zapowiedzianą aktualizacją jest Adobe Commerce oraz Magento Open Source do wersji 2.4.6, która dla uczestników programu Adobe Commerce Beta zapowiedziana jest już na styczeń 2023 roku. Razem z tą aktualizacją wdrożone zostaną poprawki: p3 dla wersji 2.4.4, oraz p2 dla wersji 2.4.5.

Czym jest program Adobe Commerce w wersji Beta?

Uczestnicy programu beta mają dostęp do kodu źródłowego dwa tygodnie przed jego oficjalnym wydaniem, co pozwala na szybsze wdrożenie najnowszych uaktualnień. Daje on również możliwość przekazywania uwag dotyczących aktualizacji i działania aplikacji bezpośrednio do programistów firmy Adobe.

Wszelkie niezbędne informacje o programie Beta znajdują się na oficjalnej stronie projektu.