aktualizacja magento 2.4.6

Magento 2.4.6 – jakie zmiany wprowadza najnowsza aktualizacja platformy?

E-commerce, Magento Handbook

Przed nami pierwsza aktualizacja Magento w 2023 roku. Najnowsza oficjalna wersja platformy oznaczona numerem 2.4.6 została wydana 14 marca, natomiast uczestnicy programu Adobe Commerce Beta mają do niej dostęp już od 28 lutego. Wraz z nią pojawiły się również łatki bezpieczeństwa do dwóch poprzednich wersji Magento: 2.4.4-p3 oraz 2.4.5-p2.

Najnowsza aktualizacja platformy spod szyldu Adobe zawiera łącznie ponad 300 poprawek, ulepszeń wydajności oraz nowych funkcjonalności. Warto również zaznaczyć, że część zmian nie jest kompatybilna wstecznie. Poznaj zatem najważniejsze modyfikacje wprowadzone w Magento 2.4.6.

W tym artykule dowiesz się między innymi o:

 • Kluczowych zmianach w najnowszej wersji Magento Open Source.
 • Poprawkach oraz łatkach bezpieczeństwa.
 • Nowościach w Adobe Commerce.
 • Korzyściach wynikających z regularnego wykonywania aktualizacji.

Przedłużone wsparcie dla najnowszych wersji Magento

Zanim jednak weźmiemy pod lupę nową aktualizację platformy, warto wspomnieć o zmianach dotyczących polityki cyklu życia Magento. Od tego roku Adobe wydłuża okres wsparcia dla najnowszych wersji, począwszy od Magento 2.4.4. Poprawki dotyczące bezpieczeństwa i jakości będą wydawane przez 3 lata od dnia udostępnienia danej wersji. Poniższa tabela przedstawia okresy, w jakich wspierane będą poszczególne wydania.

WersjaData publikacjiData zakończenia
wsparcia
Magento 2.4.412 kwietnia 202224 kwietnia 2025
Magento 2.4.59 sierpnia 20229 sierpnia 2025
Magento 2.4.614 marca 202314 marca 2026

Według Adobe przedłużone wsparcie powinno pomóc właścicielom obniżyć koszty posiadania sklepu internetowego oraz skupić się na wprowadzaniu nowych funkcjonalności w celu szybszego rozwoju działalności.

Kompatybilność z PHP 8.2 oraz inne ulepszenia platformy

Jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą zmianą w Magento 2.4.6 jest wprowadzenie obsługi PHP 8.2. Opublikowana w grudniu ubiegłego roku, najnowsza wersja języka zawiera wiele nowych funkcjonalności, ulepszeń bezpieczeństwa, a także podniesioną wydajność. Według różnych źródeł PHP 8.2 oferuje około 2-procentowy wzrost wydajności względem PHP 8.1 oraz około 15% wzrostu względem PHP 7.4.

Należy również wspomnieć, że wraz z najnowszą aktualizacją zakończone zostaje wsparcie dla PHP w wersji 7.4.

Pozostałe zmiany w obrębie środowiska platformy

 • Zgodność z Composer 2.2.x oraz zakończenie wsparcia dla Composer 1.x.
 • Kompatybilność z OpenSearch 2.x oraz ElasticSearch 8.x.
 • Wsparcie dla Redis 7.0.x.
 • Kompatybilność z MariaDB 10.6 (LTS).
 • Aktualizacja komponentów Symfony.
 • Aktualizacja wielu bibliotek JavaScript oraz usunięcie przestarzałych bibliotek.
 • Część przestarzałych komponentów z frameworka Zend została zastąpiona bibliotekami z frameworka Laminas, który jest jego bezpośrednim następcą.
 • Aktualizacja schematu DHL do wersji 10.0.

Nowe poprawki bezpieczeństwa w Magento 2.4.6

Magento 2.4.6 wprowadza łącznie osiem poprawek i ulepszeń bezpieczeństwa. W głównej mierze dotyczą one zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do informacji o klientach oraz przejmowaniem sesji administratora.

Pozostałe usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa obejmują m.in.:

 • Poprawki dotyczące walidacji reCAPTCHA podczas składania zamówienia,
 • Wprowadzenie weryfikacji e-mail po zaktualizowaniu adresu na koncie administratora,
 • Usunięcie luk w dziennikach działań administratora (Adobe Commerce).

Wszystkie poprawki bezpieczeństwa zostały zawarte również w łatkach do poprzednich wersji platformy: p3 dla Magento 2.4.4 oraz p2 dla Magento 2.3.7.

Udoskonalenia podnoszące wydajność GraphQL

W nadchodzącej wersji Magento Open Source poprawki dotyczące wydajności skupiają się głównie na GraphQL. Najnowsza aktualizacja oferuje m.in.:

 • Krótsze czasy odpowiedzi dla zapytań dotyczących kategorii z włączonymi uprawnieniami do kategorii,
 • Zoptymalizowane renderowanie drzewa kategorii. Zapytanie “categoryList” działa zauważalnie szybciej, w szczególności w przypadku dużej ilości kategorii,
 • Skrócony czas odpowiedzi na zapytania podczas dodawania wielu produktów do koszyka w ramach jednej operacji.

Zdecydowanie więcej ulepszeń pod kątem wydajności znalazło się w nowej wersji Adobe Commerce, o czym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Ułatwienia dostępności w interfejsie sklepu

Nowa wersja Magento staje się również bardziej przyjazna dla użytkowników o specjalnych potrzebach. W tym wydaniu skupiono się głównie na poprawie dostępności interfejsu Venia PWA, aby uczynić go łatwiejszym w obsłudze. Wśród zmian w tym zakresie można wyróżnić:

 • Dodanie deskryptywnych etykiet do przycisków oraz pól formularzy w obrębie całej witryny,
 • Umożliwienie korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu użytkownikom, którzy korzystają wyłącznie z klawiatury. W poprzednich wersjach nie było możliwości uzyskania dostępu do linków umieszczonych w podrzędnej nawigacji,
 • Poprawki w obrębie obsługi przycisków w procesie zakupowym za pomocą klawiatury.

Co więcej, Magento 2.4.6 lepiej współpracuje z czytnikami ekranu. Użytkownik zostanie poinformowany między innymi o pomyślnym logowaniu, liczbie elementów zwróconych w wynikach wyszukiwania, a także o wymaganych polach w formularzach.

Jakie błędy zostały naprawione w najnowszej aktualizacji?

Oprócz wdrożenia nowych funkcjonalności, zmian dotyczących kompatybilności z różnymi usługami oraz pozostałych usprawnień, naprawiono również setki znanych z poprzednich wersji błędów. Szczegółowa lista problemów, które zostały wyeliminowane jest bardzo długa i możesz ją znaleźć tutaj.

Sprawdź jednak najważniejsze poprawki wprowadzone w najnowszej aktualizacji platformy:

 • Została zwiększona wydajność polecenia „bin/magento/setup:upgrade” oraz poprawiono jego działanie w zakresie indekserów z ustawionym trybem „On Schedule”.
 • Wprowadzono liczne poprawki naprawiające błędy w procesach instalacji, aktualizacji oraz wdrażania.
 • Naprawiono funkcję porównywania produktów w instancjach Magento zawierających wiele witryn.
 • Prawidłowe logowanie przechwyconych wyjątków w pliku var/log/exception.log.
 • Zduplikowane wiadomości e-mail nie są już wysyłane do klientów po utworzeniu zamówienia w panelu administratora.
 • Prawidłowe odczytywanie opisów obrazów na stronie historii zamówień przez czytniki ekranu.
 • Poprawiono zliczanie produktów na stronie kategorii oraz wyświetlanie niedostępnych produktów w wynikach wyszukiwania przy włączonej opcji „Display Out of Stock Products”.
 • Aktualizacja produktów typu bundle za pomocą API, nie powoduje teraz nadpisywania danych produktu dla innych widoków sklepu.
 • Poprawiono wysyłanie powiadomień o obniżce cen produktów.
 • Wprowadzono prawidłowe obliczanie całkowitej sumy dla zwrotów zamówień posiadających zniżkę za wysyłkę.
 • Naprawiono importowanie kursów walut z usługi Fixer.io.
 • Administratorzy mogą teraz pomyślnie wyczyścić dziennik ukończonych zadań zbiorczych (bulk).
 • Klienci, którzy przekroczyli maksymalną liczbę nieudanych prób logowania, mogą teraz zalogować się po zresetowaniu hasła.

Co nowego w Adobe Commerce?

Istotne zmiany pojawiły się również w płatnej wersji platformy, czyli Adobe Commerce. Najnowsza aktualizacja wprowadza wiele usprawnień w obszarze wydajności oraz skalowalności systemu.

Poprawki te obejmują m.in.:

 • Zmiany w mechanizmach cache – pamięć podręczna nie jest teraz czyszczona po zrealizowaniu zamówienia (jeżeli zamówionego produktu nie brakuje w magazynie), dzięki czemu strony mogą ładować się szybciej.
 • Zwiększoną wydajność importów – udostępniony został nowy endpoint w REST API, który pozwala na importowanie 100 000 rekordów na minutę.
 • Szybsze działanie sklepów z ponad 100 segmentami klientów – dodano opcję w konfiguracji służącą do ograniczenia walidacji segmentów względem klientów, dzięki czemu można przyspieszyć działanie systemu.
 • Poprawioną wydajność przetwarzania zamówień w instancjach Adobe Commerce korzystających z infrastruktury chmurowej.

Rozszerzenie B2B

Wśród pozostałych nowości znajdziesz również zmiany dotyczące rozszerzenia służącego do sprzedaży B2B. W Adobe Commerce 2.4.6 funkcjonalność zamówień zakupu dla firm jest w pełni wspierana przez API GraphQL. Najnowsza aktualizacja rozwiązuje również wiele problemów znajdujących się w poprzednich wersjach. Szczegółową listę zmian w rozszerzeniu B2B możesz znaleźć pod tym linkiem.

Integracja z Adobe I/O Events

Inną ciekawą nowością, z której mogą skorzystać użytkownicy Adobe Commerce, jest integracja platformy sprzedażowej z usługą Adobe I/O Events. Usługa ta pozwala na tworzenie systemów sterowanych zdarzeniami (ang. event-driven) w ramach platformy Adobe Developer App Builder. Dzięki integracji z Adobe Commerce możesz budować aplikacje, które podejmują określone działania, po wystąpieniu danego zdarzenia (np. dodanie produktu do koszyka albo zmiana statusu zamówienia). Takie rozwiązanie może posłużyć przykładowo do personalizacji procesu zakupowego lub przesyłania danych w czasie rzeczywistym do systemów klasy ERP oraz PIM. Integracja z Adobe I/O Events jest kompatybilna również z Adobe Commerce 2.4.5.

Podsumowanie

Jak można zauważyć lista modyfikacji oraz poprawek, które oferuje świeża aktualizacja, jest bardzo bogata. Nowości, które wymieniliśmy w tym artykule to jedynie ułamek tego, co wprowadzono w wersji 2.4.6. Szczegółowe informacje dotyczące wydania Magento Open Source 2.4.6 dostępne są tutaj, natomiast pełna lista zmian w Adobe Commerce 2.4.6 znajduje się pod tym linkiem.

Jakie korzyści przynosi regularne aktualizowanie sklepu?

Utrzymywanie aktualnej wersji platformy e-commerce ma fundamentalne znaczenie dla wydajności, bezpieczeństwa i rozwoju sklepu internetowego. Adobe ulepsza system Magento z każdą kolejną wersją poprzez wprowadzanie innowacyjnych funkcji, poprawek błędów oraz optymalizację jego działania. Z drugiej strony, każde nowe wydanie może zawierać zmiany niezgodne z poprzednimi wersjami oraz zewnętrznymi modułami firm trzecich. Powoduje to, że aktualizacje często bywają problematyczne i odkładane w czasie ze względu na dodatkowe koszty. Dlatego też regularne aktualizowanie sklepu jest niezwykle ważne. Jeżeli wykonujesz je cyklicznie, są one zdecydowanie łatwiejsze do wdrożenia i wymagają mniejszego nakładu prac programistycznych, co z kolei finalnie przekłada się na niższe koszty, niż w przypadku „przeskakiwania” o kilka wersji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści płynących z regularnego aktualizowania Magento, zachęcamy do lektury artykułu w pełni poświęconego temu zagadnieniu.